Wzmacniacz

Konsorcjum projektu składa się z 6 organizacji z 5 różnych krajów UE: UK – York Associates, IRLANDIA – I&F Education, RUMUNIA – CPIP, HISZPANIA – Babel Idiomas and Diamond Building oraz POLSKA – Stowarzyszenie ARID. Partnerstwo rozwija współpracę między nowymi i starymi europejskimi państwami członkowskimi. Wszyscy partnerzy projektu mają wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych projektów, a tym samym posiadają niezbędne umiejętności zarządzania projektami oraz kompetencje w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym umiejętności językowe. Wszyscy partnerzy mają doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi mającymi znaczenie dla projektu, tym samym zaspokajając potrzeby jednostek, jak również instytucjonalnych grup docelowych, takich jak szkoły, instytucje i stowarzyszenia zajmujące się nauczaniem i uczeniem języków. Ponadto wszyscy partnerzy konsorcjum mają ogromne doświadczenie w stosowaniu różnych metod edukacyjnych w ramach działań edukacyjnych dla dorosłych i dostrzegają korzyści płynące z dzielenia się tą wiedzą.

Skuteczne umiejętności komunikacyjne są kluczem do międzynarodowego sukcesu Twojej firmy. Ale lepszy język nie zawsze oznacza lepszą komunikację. Taka jest nasza filozofia.

Nasze spersonalizowane i angażujące rozwiązania szkoleniowe, coachingowe i cyfrowe uczenie się sprawią, że będziesz lepszym komunikatorem.

York Associates

UK

Jesteśmy irlandzką organizacją działającą w Dublinie i z Dublina na rzecz rozwoju edukacyjnego osób w każdym wieku, szczególnie w zakresie nauki języków, sportu i rozwoju osobistego, młodzieży i przedsiębiorczości.

Jesteśmy zaangażowani w wiele ponadnarodowych projektów europejskich i jesteśmy częścią Europejskiej Sieci New Ideas for New Opportunities.

I&F Education

Irlandia

Rozwijamy projekty krajowe i międzynarodowe na różne tematy społeczne i edukacyjne. Nasze projekty są współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach różnych programów przeznaczonych dla edukacji, kultury i narzędzi audiowizualnych.

CPIP

Rumunia

Wierzymy, że języki służą do komunikowania się z innymi ludźmi i bez tej komunikacji nie byłoby sposobu na rozwój, naukę, podróżowanie i wzbogacanie się jako osoba i jako społeczeństwo.

Babel Idiomas

Hiszpania

Najlepsze narzędzia do coachingu, inteligencji emocjonalnej i programowania neurolingwistycznego. Jeśli chcesz zmiany w swoim życiu, potrzebujesz tylko niezbędnych narzędzi, dużego wysiłku i pełnego zaangażowania.

Diamond Building

Hiszpania

Stowarzyszenie ARID powstało w sierpniu 2009 roku w Krakowie. Stowarzyszenie od początku swojego istnienia stawia sobie za cel promocję rozwoju regionów, w tym w szczególności kształtowanie otwartych postaw wobec wiedzy i innowacji oraz upowszechnianie nowoczesnych technologii informacyjnych. Stowarzyszenie ma również na celu ułatwienie przepływu informacji o najnowszych osiągnięciach nauki i technologii mających zastosowanie do dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie. Obecnie Stowarzyszenie realizuje jeden projekt międzynarodowy w ramach projektów ERASMUS +. Po szczegóły zapraszamy do działu „Projekty w toku”.

Arid

Polska