Wzmacniacz

Konsorcjum projektu składa się z 6 organizacji z 5 różnych krajów UE: UK – York Associates, IRLANDIA – I&F Education, RUMUNIA – CPIP, HISZPANIA – Babel Idiomas and Diamond Building oraz POLSKA – Arid Association. Obejmuje współpracę między nowymi i starymi europejskimi państwami członkowskimi. Wszyscy partnerzy projektu mają wieloletnie doświadczenie w realizacji podobnych projektów, a tym samym posiadają niezbędne umiejętności zarządzania projektami oraz kompetencje w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym umiejętności językowe. Wszyscy partnerzy mają doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi mającymi znaczenie dla projektu, tym samym zaspokajając potrzeby jednostek, jak również instytucjonalnych grup docelowych, takich jak szkoły, instytucje i stowarzyszenia zajmujące się nauczaniem i szkoleniem języków. Ponadto wszyscy partnerzy konsorcjum mają ogromne doświadczenie w stosowaniu różnych metod edukacyjnych w ramach działań edukacyjnych dla dorosłych i dostrzegają korzyści płynące z dzielenia się tą wiedzą.